chương trình km tháng 4

CÁC KHỐI DỊCH VỤ CHÍNH

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Dr. Uông Thanh tùng

Trưởng khoa PTTM

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
DR. Phạm Ngọc Tuấn Anh

Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
DR. Lê Việt Hưng

Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
DR. Nguyễn Thu Trang

Khoa Da Liễu Thẩm Mỹ

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN